ea1e31f3a14d

Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàn Hảo Hanel

SỰ RA ĐỜI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀN HẢO HANEL

Công ty Cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel

 • Lịch sử hình thành và phát triển

17/12/1984   Thành lập công ty Điện tử Hà nội (Hanel Corporation)

♦ Quyết định thành lập số:  733/QĐ-TCCQ ngày 17/12/1984.

♦ Đăng ký dinh doanh số: 108369.

♦ Vốn pháp định: Trên 200 tỷ đồng

♦ Tên đầy đủ : Công ty Điện tử Hà nội

♦ Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics Corporation

♦ Tên viết tắt: HANEL

♦ Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

1987

 • Thành lập Xí nghiệp dịch vụ điện tử
 • Thành lập Xí nghiệp cơ khí điện tử
 • Thành lập Xí nghiệp điện tử Thành Công

1988

Thành lập Xí nghiệp vật liệu điện tử

1989

 • Thành lập: Xí nghiệp điện tử chuyên dụng Hà nội
 • Tiền thân của:  Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel (HPE)

1992
Thành lập công ty cổ phần VICOSIMEX

1993

 • Thành lập công ty liên doanh ORION-HANEL
 • Thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Sài Đồng B
 • Thành lập công ty liên doanh thương mại DAEHA

1994

 • Thành lập công ty cổ phần PJICO
 • Thành lập công ty liên doanh DAEWOO-HANEL

1996

 • Thanh lập công ty vận tải và giao nhận Dragon Logistics
 • Thành lập công ty liên doanh Sumi-Hanel
 • Thành lập công ty liên doanh tôt hợp Khu công nghiệp Sài Đồng A

1998

 • Thành lập Trung tâm Điện tử công nghiệp và tự động hoá
 • Thành lập Trung tâm cơ khí điện tử
 • Thành lập Trung tâm công nghệ thông tin

13/10/1999
Cổ phần hóa Xí Nghiệp Điện tử Chuyên dụng Hà Nội thành  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL (HPE)

2000

 • Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D)
 • Thành lập Xí nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu

2001

 • Thành lập Trung tâm phần mềm Hà nội
 • Thành lập Trung tâm thương mại Hanel
 • Thành lập công ty cổ phần viễn thông Hà nội – Hanoi Telecom
 • Thành lập công ty liên doanh HANEL-KUWAIT

2002

 • Thành lập công ty chế tạo khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel
 • Thành lập Trung tâm tư vấn Tài chính
 • Thành lập Trung tâm tư vấn và thiết kế xây dựng

2003
Thành lập công ty Noble-Vietnam

2015

Tháng 3/2015 Công ty Cổ phần Điện tử Chuyên Dụng Hanel cho ra đời dự án: “Fullhouse”. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoàn hảo trọn gói cho gia đình.