Tag Archives: dịch vụ hoàn hảo

ea1e31f3a14d

Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàn Hảo Hanel

SỰ RA ĐỜI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀN HẢO HANEL

Công ty Cổ phần điện tử chuyên dụng Hanel

 • Lịch sử hình thành và phát triển

17/12/1984   Thành lập công ty Điện tử Hà nội (Hanel Corporation)

♦ Quyết định thành lập số:  733/QĐ-TCCQ ngày 17/12/1984.

♦ Đăng ký dinh doanh số: 108369.

♦ Vốn pháp định: Trên 200 tỷ đồng

♦ Tên đầy đủ : Công ty Điện tử Hà nội

♦ Tên tiếng Anh: Hanoi Electronics Corporation

♦ Tên viết tắt: HANEL

♦ Địa chỉ: Số 2 Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội

1987

 • Thành lập Xí nghiệp dịch vụ điện tử
 • Thành lập Xí nghiệp cơ khí điện tử
 • Thành lập Xí nghiệp điện tử Thành Công

1988

Thành lập Xí nghiệp vật liệu điện tử

1989

 • Thành lập: Xí nghiệp điện tử chuyên dụng Hà nội
 • Tiền thân của:  Công ty cổ phần Điện tử chuyên dụng Hanel (HPE)

1992
Thành lập công ty cổ phần VICOSIMEX

1993

 • Thành lập công ty liên doanh ORION-HANEL
 • Thành lập Ban quản lý Khu công nghiệp Sài Đồng B
 • Thành lập công ty liên doanh thương mại DAEHA

1994

 • Thành lập công ty cổ phần PJICO
 • Thành lập công ty liên doanh DAEWOO-HANEL

1996

 • Thanh lập công ty vận tải và giao nhận Dragon Logistics
 • Thành lập công ty liên doanh Sumi-Hanel
 • Thành lập công ty liên doanh tôt hợp Khu công nghiệp Sài Đồng A

1998

 • Thành lập Trung tâm Điện tử công nghiệp và tự động hoá
 • Thành lập Trung tâm cơ khí điện tử
 • Thành lập Trung tâm công nghệ thông tin

13/10/1999
Cổ phần hóa Xí Nghiệp Điện tử Chuyên dụng Hà Nội thành  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ CHUYÊN DỤNG HANEL (HPE)

2000

 • Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D)
 • Thành lập Xí nghiệp chế biến sản xuất xuất khẩu

2001

 • Thành lập Trung tâm phần mềm Hà nội
 • Thành lập Trung tâm thương mại Hanel
 • Thành lập công ty cổ phần viễn thông Hà nội – Hanoi Telecom
 • Thành lập công ty liên doanh HANEL-KUWAIT

2002

 • Thành lập công ty chế tạo khuôn mẫu chính xác Sin-Hanel
 • Thành lập Trung tâm tư vấn Tài chính
 • Thành lập Trung tâm tư vấn và thiết kế xây dựng

2003
Thành lập công ty Noble-Vietnam

2015

Tháng 3/2015 Công ty Cổ phần Điện tử Chuyên Dụng Hanel cho ra đời dự án: “Fullhouse”. Cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoàn hảo trọn gói cho gia đình.